line-pg168

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ขอพรได้ทุกเรื่อง

พฤษภาคม 3, 2024
พระพิฆเนศ

องค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ เป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เป็นพระโอรสของพระศิวะกับพระศรีมหาอุมาเทวี โดยมีลักษณะกายเป็นมนุษย์ เศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน มีความเชื่อว่าหากใครที่ไปขอพรกับพระพิฆเนศนั้นแล้วก็จะประสบความสำเร็จ หากมีอุปสรรคใดๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีความสุขสมหวังดังปรารถนา [1]

อวัยวะในแต่ละส่วนของร่างกาย พระพิฆเนศ นั้นมีความหมายด้วยกันทั้งสิ้น ดังนี้

  • พระเศียร - มีขนาดใหญ่เปรียบเสมือนปัญญาความรู้ที่มากมาย
  • พระกรรณ - เปรียบเสมือนสิ่งแรกในการรับฟังเพื่อการศึกษา
  • งา - มีเพียงข้างเดียว อีกข้างหนึ่งหัก เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตซึ่งมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี
  • งวง - มีลักษณะยาวใหญ่ เปรียบเสมือนการค้นคว้าหาสิ่งที่ดีงามเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
  • ท่าประทานพร - สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสุข และความสำเร็จ

จิตศรัทธาในองค์ พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

มีความเชื่อว่า หากผู้ใดที่มีจิตศรัทธาในองค์ พระพิฆเนศ ได้เดินทางมากราบไหว้ท่าน จะทำให้ผู้นั้นมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน ไม่มีอุปสรรคใดๆ ราบรื่นตลอดกิจกรรมที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเรียน การเงิน การงาน หรือแม้กระทั่งความรัก

การบูชาองค์พระพิฆเนศ

สำหรับการบูชาองค์พระพิฆเนศนั้นสามารถทำได้ทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต แต่ถ้าต้องการผลที่เฉพาะควรไหว้ในวันที่ถูกต้องตามความเชื่อ นั่นก็คือวันอังคารและวันพฤหัสบดี สามารถไหว้ได้ทุกคนทั้งชายและหญิง ของไหว้ที่ใช้สำหรับไหว้องค์พระพิฆเนศก็จะมีหลายอย่าง อ้อย, นมวัว, น้ำอ้อย, ขนมต้มแดง, ขนมต้มขาว, ขนมโมทกะ, ขนมหวาน, ข้าวสาร, พืช, ผัก และเกลือเป็นต้น

สถานที่สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา

ประเทศไทยนั้นมีความเชื่อและความผูกพันกับองค์พระพิฆเนศมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มีสถานที่สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาในการที่จะไปกราบไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศอยู่หลายแห่ง วันนี้จะมายกตัวอย่างสถานที่สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาไว้ 5 แห่ง ดังนี้

พระพิฆเนศ
  • เทวาลัยองค์พระพิฆเนศ สี่แยกรัชดา-ห้วยขวางกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ถือว่าโชคดีมากเพราะไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ที่นี่มีองค์พระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ประทานพรให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาสำเร็จสมหวังมากมายพิกัด : แผนที่
  • เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพ หรือสำนักพราหมณ์พระราชครูในสำนักพระราชวัง เป็นองค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สถานที่นี้มีเทพอยู่หลายองค์ องค์พระพิฆเนศจะอยู่ในโบสถ์กลางซึ่งถือว่าท่านเป็นองค์ประธานของหมู่เทพ เส้นทาง : เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพ
  • เทวาลัยคเณศร์ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม องค์พระพิฆเนศเป็นเนื้อสำริดองค์สีดำ ประทับในท่านั่งสมาธิราบ มี 2 พระกร ตั้งอยู่บริเวณจุด ศูนย์กลางของพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศ เจ้าแห่งศิลปวิทยาการ การประพันธ์ เพื่อบวงสรวงและความเป็นสิริมงคลแห่งพระราชวังสนามจันทร์ พิกัด : แผนที่
  • วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา ที่นี่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงถึง 16 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางไม่นานจากกรุงเทพฯ ตำแหน่ง : วัดสมานรัตนารามฉะเชิงเทรา
  • อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก ที่นี่มีองค์พระพิฆเนศปางนั่งประทานพรรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยองค์นั้นมีขนาดใหญ่มากหน้าตักกว้างถึง 9 เมตร และสูง 15 เมตร เส้นทาง : อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก [2]

บทสวดองค์ พระพิฆเนศ มีอยู่หลายบททั้งแบบสั้นและแบบยาว ดังนี้

บทสวดพระพิฆเนศแบบสั้น
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (สามารถท่องได้ตั้งแต่ 3,5,7,9 จบ แล้วแต่ตามสะดวก)

พระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศของไทย
โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิด พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

บทสวดพระพิฆเนศเพื่อความสำเร็จ
โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ [3]

การบูชาพระพิฆเนศ

ขั้นตอนการบูชา พระพิฆเนศ ให้นำเครื่องบูชาสักการะ วางไว้ด้านหน้าเทวรูป นำดอกไม้วางไว้หน้าเทวรูป จุดเทียน ธูปหอม กำยาน ต่อหน้าเทวรูป ทำจิตใจให้สงบ ท่องนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทสวดพระพิฆเนศ

สรุป ความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ

สำหรับท่านที่ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ ก็สามารถไปกราบไหว้บูชาองค์ท่านได้ตามสถานที่ที่ใกล้บ้าน นอกเหนือจากการขอพรจากองค์พระพิฆเนศแล้ว เราก็ควรประพฤติปฏิบัติตนให้ดี ต้องอย่าลืมว่าการขอพรเป็นเพียงส่วนหนึ่งในด้านกำลังใจ ท้ายที่สุดตัวเราคือส่วนสำคัญในความสำเร็จในกิจการนั้นๆ ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ มีความสุข ความสมบูรณ์ ดังปรารถนานะครับ

อ้างอิง

[1] traveltrueid. (August 31 2023-2024).  องค์พระพิฆเนศ. Retrieved from traveltrueid

[2] วิกิพีเดีย. (May 01, 2024). พระคเณศ. Retrieved from wikipedia

[3] ananda. (August 30 2022-2024). คาถาบูชาพระพิฆเนศ. Retrieved from ananda

ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ
PG168-HOMEหน้าหลักPG168-Promotionโปรโมชั่นpg168PG168-Registerสมัครสมาชิกpg168-Eventกิจกรรม
PGSLOT
หวย
บาคาร่า
กีฬา
โปรโมชั่น
สมาชิกใหม่รับโบนัส
แตกแจกเพิ่ม
ฝากแรกของวัน
กงล้อลุ้นโชค
ขาประจำ
ติดต่อเราLINE
pg168LINE ID : @vippg168PG168-line
PG168-bank
Copyright © 2023 Supported by PG168
pg168LINE ID : @vippg168
PGSLOT
หวย
บาคาร่า
กีฬา
PG168-linePG168-bankCopyright © 2023 Supported by PG168